โปรโมชั่น

1. กรณีต้องการ เพิ่มจำนวนวันการเข้าพัก หรือ เพิ่มจำนวนห้องพัก ให้ทำการBooking เพิ่ม

         1.1 หากต้องการเพิ่มจำนวนวันเข้าพักใน Roomtype เดิม ให้เลือกเมนู "แจ้งความต้องการเพิ่มเติม" 

              ให้ระบุเลขที่ Booking ID. เดิม ที่ช่อง"เลขที่ Booking ID. เดิม.

         1.2 หากต้องการ book ห้องพักเพิ่ม โดยให้ห้องพักใกล้ชิดกัน ให้เลือกเมนู "แจ้งความต้องการเพิ่มเติม" 

              ให้ระบุเลขที่ Booking ID. เดิม ที่ช่อง"เลขที่ Booking I

2. กรณีต้องการ ลดจำนวนวันเข้าพัก  เปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพัก หรือ ประเภทห้องพัก ต้องทำ การยกเลิกห้องพัก

    เท่านั้น โดยเงื่อนไขการคืนเงินเป็นไปตาม เงื่อนไขการยกเลิกห้องพัก และทำการ Booking ใหม่โดนการส่งไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จองห้องพัก

Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Room 1,800 ฿   1,500 ฿
Deluxe Room 2,000 ฿   1,800 ฿
Junior Suite Room 3,200 ฿  

2,800 ฿

Royal Suite Room 3,600 ฿   3,200 ฿
       

Room