วีดีโอ

โปรโมชั่น

จองห้องพัก

0 RS-B1.jpg0 RS-B2.jpg0 RS-B3.jpg0 RS-B4.jpg1 RS-A2.jpg1 RS-A3.jpg1 RS-A4.jpg1 RS-A6.jpg2 RS-BP1.jpg2 RS-BP2.jpg
Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Twin Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior D Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Tripple Room 2,500 ฿   1,900 ฿
,,      
Deluxe Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Twin Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe D Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Tripple Room 2,500 ฿   2,100 ฿
,,      
Junior Suite B Room 3,200 ฿   2,800 ฿
Junior Suite A Panorama Room           3,200 ฿

  2,800 ฿

Junoir Suite B Panorama Room 3,200 ฿

  2,800 ฿

,,      
Royal Suite A Room 3,600 ฿   3,200 ฿
Royal Suite B Room 3,600 ฿   3,200 ฿

Room&Suites

Conferance

Restaurant

S Club Health&Spa