วีดีโอ

โปรโมชั่น

จองห้องพัก

0 RS-B1.jpg0 RS-B2.jpg0 RS-B3.jpg0 RS-B4.jpg1 RS-A2.jpg1 RS-A3.jpg1 RS-A4.jpg1 RS-A6.jpg2 RS-BP1.jpg2 RS-BP2.jpg
Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Double Room 1,800 ฿   1,300 ฿
Superior Twin Room 1,800 ฿   1,300 ฿
Superior D Double Room 1,900 ฿   1,400 ฿
Superior Tripple Room 2,500 ฿   2,000 ฿
,,      
Deluxe Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Twin Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe D Double Room 2,100 ฿   1,700 ฿
Deluxe Tripple Room 2,700 ฿   2,300 ฿
,,      
Junior Suite B Room 3,000 ฿   2,600 ฿
Junior Suite A Panorama Room           3,500 ฿

  3,100 ฿

Junoir Suite B Panorama Room 3,500 ฿

  3,100 ฿

,,      
Royal Suite A Room 4,600 ฿   4,200 ฿
Royal Suite B Room 4,600 ฿   4,200 ฿